• Milli Müdafa cd. 12/15 Güvenpark Kızılay Çankaya Ankara

PSİKOTEKNİK
4925 SAYILI KARAYOLU TASIMA YÖNETMELIGI gereği;

Bedeni ve psikoteknik açidan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları zorunludur.
Sürücülerin güvenli araç kullanmalarında zihinsel özelliklerinin (algı, dikkat, hafıza, muhakeme vb.) psikomotor yetenek ve becerilerinin (tepki hizi, göz, el, ayak koordinasyonu vb.) tutum-davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin (risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol vb.) ölçülmesi ve sürücülük açısından uygunluğu yeterliliği hakkında bir sonuca varılmasıdır.
25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl)
08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1.Degişiklik)
15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2.Degişiklik)
26.02.2005 tarih ve 25739 sayılı Resmi Gazete (3.Degişiklik)
09.09.2005 tarih ve 25931 sayılı Resmi Gazete (4.Degişiklik)
18.01.2006 tarih ve 26053 sayılı Resmi Gazete (5.Degişiklik)

Hemen Arayın